Det här gör Karamell

Behöver du en partner som kan kommunikation? Någon som kan öppna ögon, ställa kluriga frågor och få ihop en helhet? Jag hjälper dig med allt från analys och rådgivning till aktivering och uppföljning.

Karamell kommunikation är en kommunikationsbyrå som arbetar med strategisk kommunikation, varumärkesutveckling och grafisk formgivning. På repertoaren står också utbildare, föreläsare och facilitator.

När du arbetar med Karamell får du en partner som är engagerad, nyfiken och målinriktad. Jag är partnern som öppnar ögon och ställer kluriga frågor – för att utveckla och utvecklas. Jag vill ge er energi och inspiration och dela med mig av min kompetens. Jag tror på långsiktigt hållbara lösningar vilket betyder att jag inte arbetar med några quick fix.

Strategisk kommunikation är kommunikation som inte syns, men som märks. Att tänka strategiskt i sin kommunikation handlar om att göra medvetna val av målgrupper, kanaler och budskap. Allt med utgångspunkt i visioner och mål.

 

Vilka är ni idag och vilka vill ni vara imorgon? Vad vill ni att era målgrupper ska tycka, tänka och känna om er? Om ni skulle beskriva ert varumärke som en personlighet, hur hade den då varit? Varumärkesutveckling handlar om att påverka och stärka bilden av er nu och framåt.

 

Likväl som det gäller att tänka strategiskt kring sin kommunikation och sitt varumärke likväl gäller det att ha ett visuellt uttryck som förmedlar de känslor ni vill skapa hos era målgrupper för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå ut. Och in. 

 

Jag håller föreläsningar och utbildningar inom mina kompetensområden hos dig som kund eller på den plats du önskar. Jag kan också erbjuda lokaler i det kontorshotell där jag sitter.

 

Jag hjälper dig att skriva texter för din webbplats, dina pressmeddelanden, kundbrev, nyhetsbrev med mera. Du får välskrivna och väldisponerade texter som är målgruppsanpassade och skrivna i den tonalitet du vill ha.

För dig som...

  • är marknads- eller kommunikationschef, strateg, kommunikatör, affärsutvecklare eller har en roll där du behöver arbeta med kommunikation och/eller varumärke.
  • arbetar i ett värderingsdrivet bolag som verkligen tror att bra kommunikation gör skillnad.
  • kan men inte hinner eller vill.
  • vill men inte kan.

Från analys till uppföljning

Jag jobbar i fyra olika steg, från analys till uppföljning. Oftast innehåller varje uppdrag de här fyra stegen, i olika grad, oavsett vad uppdraget handlar om men i större projekt och processer spänner min medverkan i allt från ett eller några steg till samtliga. 

Analys

I detta steg gör vi en nulägesanalys. Hur ser ert nuläge och ert önskade läge ut? Vad och hur mycket behöver ni hjälp med? Vilka resurser och eventuella hinder finns? Jag använder gärna NÖHRA-modellen i detta steg.

Rådgivning

Här sker mycket av hands on-arbetet; vi tar fram er strategi, er plan eller det som vi kommit fram till att ni behöver. Vi arbetar tätt tillsammans och har regelbundna avstämningar. Detta steg kan också handla om ren kommunikationsrådgivning eller att jag är ett bollplank för dig/er, exempelvis kan du köpa en timbank.

Aktivering

När strategin, planen, kampanjen eller det som vi arbetat fram tillsammans är klart kan jag hjälpa dig att aktivera detta. Det kan exempelvis handla om att skapa intern action för er strategi eller att sjösätta kampanjen.

Uppföljning

Uppföljning, detta viktiga steg! Ett steg som många prioriterar ner eller glömmer bort. Men hur ska du veta om det blev som du ville om du inte följer upp? Och hur säkerställer du att ni inför nästa arbete drar lärdom av det som gick såväl bra som mindre bra?