Grafisk form och visuell kommunikation

Som komplement till ditt strategiska kommunikationsarbete behöver du också säkerställa att din visuella kommunikation bidrar till det du vill åstadkomma. En anpassad, tydlig och konsekvent grafisk profil är viktig för att skapa igenkänning för ditt varumärke. Därför ska allt kommunikationsmaterial du använder i ditt företag följa ditt företags profil.

Jag hjälper dig att

  • skapa din logotyp.
  • ta fram en grafisk profil.
  • utforma trycksaker och profilmaterial.
  • utforma en visuellt kommunikativ Power Point-presentation.

Relaterade blogginlägg