Grafisk form och visuell kommunikation

En grafisk profil är företagets kostym och ditt varumärke översatt i ett visuellt utseende. En anpassad, tydlig och konsekvent grafisk profil är viktig för att skapa igenkänning för ditt varumärke. Därför ska allt kommunikationsmaterial du använder i ditt företag följa din grafiska profil.

Att ha en dokumenterad grafiska profil säkerställer en konsekvent visuell kommunikation som långsiktigt bidrar till att stärka ditt varumärke. Den hjälper dig att hålla den röda tråden i det dagliga arbetet men även när du ska ta hjälp av andra.

När jag tar fram en grafisk profil är det viktigt för mig att du som kund känner att den blir användbar för dig, därför utgår vi alltid ifrån dina förutsättningar för att kunna hantera och använda profilen när vi tar fram den.

En grafisk profil består som minst av riktlinjer för logotyp, färger och typsnitt men kan också innehålla grafiska element, illustrationer och bildmanér. Den kan också kompletteras med exempel på utföranden.


Förutom att ta fram din grafiska profil kan jag också utforma

  • dina trycksaker och ditt profilmaterial.
  • en visuellt kommunikativ Power Point-presentation.
  • mallar för olika typer av dokument.

Relaterade blogginlägg