Vad vi gör

Karamell kommunikation är en kommunikationsbyrå som arbetar med strategisk kommunikation, varumärkesutveckling och grafisk formgivning. Vi hjälper våra kunder att ta fram strategier och handlingsplaner för att skapa bättre förutsättningar att nå sina affärsmål och utveckla sin verksamhet med hjälp av kommunikation. Det vi gör handlar många gånger om det som inte syns, men som märks. 

Vi arbetar också med det som syns, som till exempel formgivning av trycksaker, ditt företags logotyp och grafiska profil och proffesionella Power Point-presentationer. Vi kan, genom samarbetspartners, också hjälpa till med rörlig kommunikation.

Vi håller föreläsningar och utbildningar på plats hos företag. 

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation är kommunikation som inte syns, men som märks. Att tänka strategiskt i sin kommunikation handlar om att göra medvetna val av målgrupper, kanaler och budskap. Allt med utgångspunkt i visioner och mål. Det kan handla om såväl extern som intern kommunikation.

Men vad betyder det här egentligen? När ska du anlita oss, kanske du tänker? Det kan till exempel vara när:

 • du lägger all information du kan tänka dig att dina anställda behöver på intranätet men märker att hälften av medarbetarna inte läser där.
 • du inte vet varför du ska eller hur du kan använda sociala medier i din kommunikation.
 • ni har möte på möte på möte men inte kommer framåt.
 • du köper dyra annonser utan att veta om de når rätt målgrupp

Det skulle också kunna vara när du behöver:

 • en process- eller projektledare.
 • ett bollplank i kommunikationsfrågor.
 • utbilda dina medarbetare till att bli bättre kommunikatörer.

Varumärkesutveckling

Vilka är ni idag och vilka vill ni vara imorgon? Vad vill ni att era målgrupper ska tycka, tänka och känna om er? Om ni skulle beskriva ert varumärke som en personlighet, hur hade den då varit?

Varumärkesutveckling handlar om att påverka och stärka bilden av er som företag eller organisation nu och framåt. 

Vi kan exempelvis hjälpa dig när:

 • du vill ta nästa steg i ditt företag, kanske med ett nytt koncept eller för att nå en ny målgrupp.
 • du vill förtydliga tonaliteten i ditt varumärke.

Grafisk form och visuell kommunikation

Som komplement till ditt strategiska kommunikationsarbete behöver du också säkerställa att din visuella kommunikation bidrar till det du vill åstadkomma. En anpassad, tydlig och konsekvent grafisk profil är viktig för att skapa igenkänning för ditt varumärke. Därför ska allt kommunikationsmaterial du använder i ditt företag följa ditt företags profil.

Vi hjälper dig att:

 • Skapa din logotyp
 • Ta fram en grafisk profil
 • Utforma trycksaker och profilmaterial
 • Utforma en visuellt kommunikativ Power Point-presentation

Skriftlig kommunikation

I mindre skala kan vi också hjälpa till med att skriva texter till exempel för din webbplats, till pressmeddelanden och kundbrev.