Strategi för kommunikation i digitala kanaler

" "

Strategisk kommunikation säger jag att jag arbetar med. Vad är det då? Jo, det kan ju vara en rad olika saker. Det som jag lägger in i strategiskt är att det handlar om att lägga upp en långsiktig plan för att nå uppsatta mål på det mest fördelaktiga sättet man kan utifrån de förutsättningar man […]