VARUMÄRKESUTVECKLING

Vill du bygga ett varumärke som känns rätt i hjärtat och hjälper dig att skapa lönsamhet?

Visa vad du står för och attrahera rätt kunder

Jag hävdar att alla företag och organisationer, små som stora, tjänar på att ta hand om sitt varumärke. Ett starkt varumärke lägger nämligen en viktig grund för din lönsamhet. Att bygga och aktivt jobba med ditt varumärke handlar om att visa och berätta vem du är, hur du är och vad du står för (spoiler: även om du inte arbetar aktivt med ditt varumärke kommer andra att tycka något om det). 

Genom att du är tydlig med vem du är attraherar du lättare och snabbare de som du kan och vill hjälpa med din vara eller tjänst. Det gäller också medarbetare, leverantörer och andra intressenter. När allt och alla skapar varumärket och vi översköljs med mer än 5000 budskap per dag kommer de långsiktiga vinnarna att vara de som är mest relevanta och intressanta. 

Skapa förtroende och bygg lojalitet

Med hjälp av ditt varumärke skapar du förtroende och bygger långsiktig lojalitet. Människor gör affärer med människor, inte företag. Därför behöver du arbeta med mjuka värden så som din personlighet och vad du står för, för att nå ut och in. Ditt varumärke fungerar också som en kompass för utveckling av företaget, i såväl produkter och tjänster som verksamhet. Ditt varumärke ska kännas rätt i hjärtat.

Samla varumärkets delar i en varumärkesplattform

En varumärkesplattform är ett strategiskt styrdokument som beskriver varför ni finns och allt det ni som varumärke står för. Det är ett dokument som alla i organisationen ska känna till och arbeta efter, för att ni ska kunna ta den position ni vill.

Varumärkesplattformen innehåller exempelvis er profil, er positionering, ert varumärkeslöfte och er tonalitet.

Frågor att arbeta med i ett varumärkesarbete är exempelvis

  • Vilka är ni?
  • Varför finns ni?
  • Vilka vill ni vara?
  • Hur vill ni uppfattas?
  • Hur uppfattas ni idag?
  • Vad står ni för och hur ska ni agera mot varandra och andra?
  • Hur särskiljer ni er från andra?

Tjänster inom varumärkesutveckling

VARUMÄRKESPLATTFORM

När vi tar fram en varumärkesplattform arbetar vi igenom frågorna ovan. Hur omfattande arbetet behöver vara beror på vilket arbete som är gjort sedan innan och finns att tillgå.

Från 50 000 kronor ex moms

BRANDA DIN BUSINESS

Är du ny- eller soloföretagare? Då är detta varumärkestjänsten för dig! Vi mejslar fram ditt unika varumärke i 3 workshops. Inför varje workshop får du ett antal frågor att arbeta igenom. 

Från 20 000 kronor ex moms

VARUMÄRKESUTVECKLING

Du har redan en varumärkesplattform men vill vidareutveckla varumärket. Du kanske vill förtydliga ditt erbjudande, positionera om dig, lära känna din målgrupp bättre eller förtydliga tonaliteten?

Offereras

Behöver du hjälp med något annat kopplat till ditt varumärke? Skicka ett meddelande eller ring, så pratar vi om saken.

Relaterade blogginlägg

I mina utvalda blogginlägg kan du läsa mer om sådant som relaterat till varumärkesutveckling.

Såhär arbetar jag

1.

Affärs- och behovsanalys

Varje uppdrag börjar med en affärs- och behovsanalys. Hur ser ert nuläge och ert önskade läge ut? Vad och hur mycket behöver ni hjälp med? Vilka resurser och eventuella hinder finns? 

När vi har koll på nuläget går vi vidare och tar fram er strategi, er plan eller det som vi kommit fram till att ni behöver. Vi arbetar tätt tillsammans och har regelbundna avstämningar. Detta steg kan också handla om ren kommunikationsrådgivning.

2.

Rådgivning och strategi

3.

Aktivering och implementering

När strategin, planen, kampanjen eller det som vi arbetat fram tillsammans är klart kan jag hjälpa dig att aktivera detta. Det kan exempelvis handla om att skapa intern action för er strategi eller att stötta dig i ditt kommunikativa uppdrag.

Ett steg som många prioriterar ner eller glömmer bort. Men hur ska du veta om det blev som du ville om du inte följer upp? Och hur säkerställer du att ni inför nästa arbete drar lärdom av det som gick såväl bra som mindre bra? Jag hjälper dig att få uppföljningen gjord!

4.

Uppföljning

Vill du utveckla ditt varumärke?

Är du intresserad av att ta fram en varumärkesplattform, utveckla ditt befintliga varumärke eller vill diskutera frågor kring ditt varumärke?
Hör av dig så bjuder jag på 30 minuter kostnadsfri rådgivning.

Och, om du vill – en gokaffe! ☕