DET HÄR GÖR KARAMELL

Karamell hjälper dig att nå längre med hjälp av kommunikation

Jag hjälper dig att skapa bättre förutsättningar för din organisation att nå era mål och utveckla er verksamhet med hjälp av kommunikation.

Karamell kommunikation är en kommunikationsbyrå som arbetar med strategisk kommunikation, varumärkesutveckling och grafisk formgivning. På repertoaren står också utbildare, föreläsare och facilitator.


Kommunikation gör skillnad

Jag vill hjälpa dig att skapa bättre förutsättningar för din organisation att nå era mål och utveckla er verksamhet med hjälp av kommunikation. För jag vet att genomtänkt kommunikation gör skillnad, såväl internt som externt. En god internkommunikation leder till delaktiga medarbetare som har koll, som blir mer effektiva och är bättre ambassadörer. En god externkommunikation leder ofta till mer nöjda kunder, bättre relationer med samarbetspartners och intressenter och ett högre förtroende.

Enligt forskningsrapporten ”Den kommunikativa organisationen” är kommunikation en förutsättning för en organisations existens, måluppfyllelse och framgång. Jag håller med!


Engagemang, nyfikenhet och tillsammansarbete

När du arbetar med Karamell får du en partner som är engagerad, nyfiken och målinriktad. Jag är partnern som öppnar ögon och ställer kluriga frågor – för att utveckla och utvecklas. Jag vill ge er energi och inspiration och dela med mig av min kompetens. Jag tror på långsiktigt hållbara lösningar som vi skapar tillsammans, vilket betyder att jag inte arbetar med några quick fix.

Karamell erbjuder tjänster inom

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Att tänka strategiskt i din kommunikation handlar om att göra medvetna val av målgrupper, kanaler och budskap.
För att nå ut. Och in!

VARUMÄRKESUTVECKLING

Att satsa på ditt varumärke är att investera i ditt företag. Starka varumärken är mer lönsamma. Och vet du? Min övertygelse är att starka varumärken byggs inifrån.

GRAFISK FORM

Varumärke handlar såväl om vad du säger, som vad du gör som hur du ser ut. Se till att ha en kostym som lirar med ditt varumärke. Se till att du har en grafisk profil.

Såhär kan vi jobba tillsammans

RÅDGIVARE & HANDLEDARE

Anlita mig som ett bollplank att prata marknads- och kommunikationsfrågor med. Eller ta hjälp av mig som handledare för att utvecklas i ditt kommunikativa uppdrag.

KONSULT

Behöver du en ny strategi, en grafisk profil eller hjälp i ett annat avgränsat projekt kan du anlita mig som konsult. Du kan också anlita mig för längre deltidsuppdrag.

INTERIMSUPPDRAG

Söker du en tillfällig resurs som kan stötta upp medan ni inväntar er nya kollega eller under en arbetstopp? Interim kan vara lösningen. Jag trivs bäst i strategrollen.

FÖRELÄSNING & UTBILDNING

Jag föreläser och utbildar inom samtliga av mina tjänsteområden. Det kan vara för en arbetsgrupp, nystartade företag eller på en utbildning. Såväl digitalt som på plats.

Såhär arbetar jag

1.

Affärs- och behovsanalys

Varje uppdrag börjar med en affärs- och behovsanalys. Hur ser ert nuläge och ert önskade läge ut? Vad och hur mycket behöver ni hjälp med? Vilka resurser och eventuella hinder finns? 

När vi har koll på nuläget går vi vidare och tar fram er strategi, er plan eller det som vi kommit fram till att ni behöver. Vi arbetar tätt tillsammans och har regelbundna avstämningar. Detta steg kan också handla om ren kommunikationsrådgivning.

2.

Rådgivning och strategi

3.

Aktivering och implementering

När strategin, planen, kampanjen eller det som vi arbetat fram tillsammans är klart kan jag hjälpa dig att aktivera detta. Det kan exempelvis handla om att skapa intern action för er strategi eller att stötta dig i ditt kommunikativa uppdrag.

Ett steg som många prioriterar ner eller glömmer bort. Men hur ska du veta om det blev som du ville om du inte följer upp? Och hur säkerställer du att ni inför nästa arbete drar lärdom av det som gick såväl bra som mindre bra? Jag hjälper dig att få uppföljningen gjord!

4.

Uppföljning

Är vi en match?

Om du tror att jag är rätt person att hjälpa er – hör av dig så tar vi ett snack, jag bjuder gärna på en kaffe ☕