STRATEGISK INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION

Har du en strategi för din kommunikation?

Att tänka strategiskt i din kommunikation handlar om att göra medvetna val av målgrupper, kanaler och budskap för att skapa bättre förutsättningar att nå dina affärs- och verksamhetsmål. 

Kommunikation löser inte alla problem men det kan ta oss väldigt långt. Det sägs att upp mot 90 % av en ledares vardag består av kommunikation. Även förändring och innovation drivs av kommunikation. En organisations existens är beroende av kommunikation.

Att arbeta strategiskt med kommunikation handlar till stor del om att identifiera och förstå vad kommunikationen ska bidra till och sedan definiera vad man bör göra för att lyckas med det. Med utgångspunkt i målgrupper, budskap och kanaler.

Jag tycker inte att vi ska kommunicera för sakens skull utan för att vi vill uppnå något. Då behöver vi veta varåt vi ska. Vi behöver också ha örat mot marken och skapa insikt – för att förstå vad som kommer att påverka oss och därmed också vår kommunikation. För som du säkert vet, utan spaning ingen aning.

Vilken roll ska kommunikationen ha i din organisation?

För att sätta rimliga förväntningar och skapa rätt förutsättningar för kommunikationen i er organisation behöver ni bestämma er för vilken roll kommunikationen ska ha, därefter sätta er strategi.

Det finns inte en “one size fits all-lösning” när det kommer till kommunikation – alla organisationer har sina egna förutsättningar och befinner sig på olika nivåer. Med hänsyn till detta kan ni ta fram just er road map.

Frågor jag kan hjälpa dig att reda ut

 

  • Var och hur kan kommunikation skapa mest värde hos er?

     

  • Hur kan era affärs- eller organisationsmål brytas ner på ett kommunikativt plan?

     

  • Hur formulerar ni uppdraget till kommunikationsavdelningen?

Tjänster inom strategisk kommunikation

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

För att vara säkra på att ni kommunicerar på ett sätt som är genomtänkt och i riktning mot de mål ni satt upp behövs en kommunikationsstrategi.
Strategin innehåller kommunikationsmål, målgrupper/personas, huvudbudskap och kanalval.

Från 30 000 kronor ex moms

KOMMUNIKATIONSPLAN

Med hjälp av en kommunikationsplan planerar du dina kommunikations-aktiviteter. Du får en god överblick över vad ni ska göra, vem ni riktar er till, vilka budskap ni vill förmedla, när det ska ske och hur ni följer upp. Risken minskar att glömma en aktivitet eller målgrupp.

Från 15 000 kronor ex moms

MÅL & MÄTNING

Är det dags att sätta mål och mäta ert kommunikationsarbete eller vill ni börja med strategisk målstyrning på er kommunikationsavdelning? Med mål och mätning får ni ofta bättre effekt på det ni gör genom utvalda aktiviteter till rätt målgrupper.

Offereras

Behöver du hjälp med något annat? Skicka ett meddelande eller ring, så pratar vi om saken.

Relaterade blogginlägg

Såhär kan vi jobba tillsammans

RÅDGIVARE & HANDLEDARE

Anlita mig som ett bollplank att prata marknads- och kommunikationsfrågor med. Eller ta hjälp av mig som handledare för att utvecklas i ditt kommunikativa uppdrag.

KONSULT

Behöver du en ny strategi, en grafisk profil eller hjälp i ett annat avgränsat projekt kan du anlita mig som konsult. Du kan också anlita mig för längre deltidsuppdrag.

INTERIMSUPPDRAG

Söker du en tillfällig resurs som kan stötta upp medan ni inväntar er nya kollega eller under en arbetstopp? Interim kan vara lösningen. Jag trivs bäst i strategrollen.

FÖRELÄSNING & UTBILDNING

Jag föreläser och utbildar inom samtliga av mina tjänsteområden. Det kan vara för en arbetsgrupp, nystartade företag eller på en utbildning. Såväl digitalt som på plats.

Dags att få styr på din kommunikation?

Om du känner att det är någon del i er kommunikation som ni behöver hjälp med, oavsett om du vet med vad eller behöver hjälp att klura ut vad:et, är du varmt välkommen att höra av dig.