5 anledningar att satsa på internkommunikation

Många gånger när jag pratar kommunikation med företag och organisationer tar samtalen sin utgångspunkt i externkommunikation. Det verkar vara naturligt för de allra flesta att det är utanför organisationen den viktigaste kommunikation sker. Om du också tänker så vill jag utmana dig och hävda att den interna kommunikationen är den viktigaste. Fundera på det en stund.

Internkommunikationen är grunden för den externa kommunikationen

Okej, låt mig berätta hur jag tänker. En god internkommunikation skapar grunden för den externa kommunikationen och för företagets eller organisationens hela verksamhet. Utan en fungerande internkommunikation blir det svårt att nå den framgång som kan vara möjlig för er. Eftersom att medarbetare som har koll på och känner sig involverade i visioner, mål och strategier i större utsträckning kommer att fokusera sitt arbete kring aktiviteter som tar er närmare era mål. Genom kommunikation har ni också möjlighet att arbeta med er kultur och era relationer och få medarbetarna att bli ett med ert varumärke. När internkommunikationen finns på plats och fungerar kommer den hjälpa era medarbetare att också möta upp er externa kommunikation i mötet med era kunder. Medarbetarna är trots allt era viktigaste ambassadörer.

Information är inte kommunikation

Märk väl att jag skriver kommunikation. Inte information. Information är inte kommunikation. För att kommunikation ska anses ha ägt rum så räcker det inte med att informationen eller budskapet har tagits emot av någon. För att det ska kallas kommunikation behöver det finnas minst två parter och det förutsätts att det har skett någon slags förändring, eller start av process, hos den mottagande deltagaren. Det kan handla om möjlighet att ställa frågor, att ni funderar tillsammans, att du kollar av hur ditt budskap tolkas och så vidare.

Sådär. Då är det dags att rada upp de fem anledningarna.

5 anledningar att satsa på internkommunikation

Få dina medarbetare att jobba mot samma mål, vision och strategier

Med en genomtänkt internkommunikation kan du få hela organisationen att arbeta mot gemensamma mål, vision och strategier. Det är först när merparten av era medarbetare har förstått vart ni är på väg och vad ni ska åstadkomma som ni på riktigt kan börja röra er i den riktningen och få flyt i era mål och strategier.

Skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö

Internkommunikation hjälper till att skapa en positiv arbetsmiljö genom att främja öppenhet, förtroende, samarbete och kollegialt lärande. Vilket kommer att minska ryktesspridning, oro och att energi läggs på fel saker. Det i sin tur leder till såväl mer nöjda som mer produktiva medarbetare.

Ni kommer att fatta bättre beslut

När ni alla är överens om vart ni är på väg och varför kommer ni fatta bättre beslut. Genom att också regelbundet tanka av och låta medarbetarna komma till tals i beslutsprocessen kommer ni antagligen att fatta mer välinformerade och välgrundade beslut.

Möjliggör kreativitet och innovation som gynnar er utveckling

Se till att lyssna på dina medarbetare och ha dialog med dem. De är experter på sina respektive områden och många av dem träffar era kunder regelbundet. Ta vara på detta, det kan vara ett viktigt försprång för er. Genom att medarbetarna kontinuerligt får komma med feedback på och utvärdera er verksamhet kan de bidra med sin kreativitet och nya, kanske innovativa, idéer om hur ni kan utvecklas.

Stärker ert varumärke och varumärkesupplevelsen

Medarbetarna är utan tvekan era viktigaste ambassadörer, kanske till och med er viktigaste marknadsföringskanal. Genom att de känner sig sedda och hörda och vet hur ni som företag eller organisation vill uppfattas stärker de ert varumärke och er varumärkesupplevelse. I såväl mötet med varandra som era kunder, intressenter, samarbetspartners, leverantörer och – inte att förglömma – bland vänner och familj.

Slut på listan. Håller du med mig om att den interna kommunikationen är den viktigaste?Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen