Att göra en NÖHRA

En modell jag ofta använder i såväl mina kunduppdrag som för egna behov är NÖHRA-modellen. Det är ursprungligen en modell som används inom coaching men jag tycker att den funkar mycket bra för all typ av förändrings- och utvecklingsarbete. Framför allt för att göra en analys men också för att få fram en handlingsplan.

Du kan använda modellen i stort som smått. Exempelvis kan du och ett gäng kollegor ta en timme tillsammans och spinna loss kring en utmaning ni har. Eller så kan du avsätta en halvdag med hela avdelningen och klura på djupet kring en förändring eller utveckling ni vill genomföra. Allt som behövs är ett blädderblock eller en whiteboard, pennor (gärna i olika färger) och kreativa hjärnor. Välj gärna en annan plats än den ni vanligen arbetar ifrån, för att låta tankar flyga lite mer fritt.

NÖHRA är en förkortning och står för

N = nuläge
Ö = önskat läge
H = hinder
R = resurser
A = aktiviteter/agera

Gör så här

 1. Inled med att berätta om syftet med NÖHRA:n, varför ska ni göra en sådan?
 2. Förklara vad NÖHRA är och vad det står för.
 3. Börja arbeta med att ta reda på så mycket som möjligt om nuläget, fortsätt sedan med alla delar utom A.
 4. När ni gjort N, Ö, H och R tar ni tillsammans en titt på allt ni fått fram och börjar sedan jobba med A och frågar er ”Vad behöver vi göra för att komma till det önskade läget utifrån det vi nu vet?”. Gör en handlingsplan genom att lista upp alla aktiviteter som ni tror tar er till det önskade läget. Ange gärna när de olika aktiviteterna ska göras och vem som ansvarar för dem.
 5. Summera och stäm av att alla har samma bild.
 6. Nu är ni klara och det är dags att skapa action!

Du kan också kolla på min IGVT om att göra en NÖHRA.

Frågor att ställa er

Det finns ett antal frågor ni kan arbeta med i de olika delarna för att komma loss och framåt.

Nuläge – startpunkten

 • Hur är det nu, var befinner vi oss just nu?
 • Vad fungerar bra och mindre bra?
 • Varför vill vi förändra eller utveckla?
 • Kan vi formulera nuläget som ett problem?
 • Vad har vi eventuellt redan gjort för att förändra nuläget?
 • Vad tycker, tänker och känner vi om nuläget?

Önskat läge – slutpunkten

 • Vart vill vi?
 • Vad vill vi uppnå?
 • Hur kommer det att vara när vi nått det önskade läget?
 • Hur vet vi när vi nått det önskade läget?
 • Vad gör vi annorlunda i det önskade läget?
 • Hur tycker, tänker och känner vi i det önskade läget?

Hinder – uppförsbacken

 • Vad finns det för hinder för att nå vårt önskade läge?
 • Finns det något annat/någon annan som hindrar oss?

Resurser – nerförsbacken

 • Vilka resurser har vi?
 • Vilka resurser kan vi behöva tillföra?

Aktiviteter/agera – full fart framåt

 • Vad ska vi börja göra?
 • Är det något vi ska sluta göra?
 • Vilka aktiviteter tar oss från nuläget till det önskade läget?

Exempel

Nedan följer ett (förenklat) exempel för att illustrera vad du kan ha kommit fram till när du gjort din NÖHRA.

Adresserad utmaning: Vi når inte ut till målgrupp A.

Nuläge: Målgrupp A är vår nästa minsta kundgrupp, med enbart sällanköp.
Önskat läge: Målgrupp A är vår näst största kundgrupp, de är lojala och handlar återkommande.

Hinder: Vi har för dålig kunskap om vad som attraherar och triggar målgrupp A.
Resurser: Vi har resurser för att jobba med kommunikationen men vi har inte rätt verktyg för att kartlägga målgruppen.

Aktiviteter:
– Ta hjälp av ett externt bolag för att kartlägga målgruppen
– Formulera nya budskap
– Göra en kanalstrategi
– Införa kontinuerlig uppföljning av utfallet

NÖHRA i mina kunduppdrag

Jag använder som sagt ofta modellen i mina kunduppdrag och det kan ske på olika sätt, exempelvis som en workshop eller ett samtal. Oftast genomför jag N, Ö, H och R tillsammans med dig som kund för att få fram så mycket information som möjligt för att bilda mig en god bild av vad det är du verkligen behöver hjälp med. Det är inte alltid det som du själv tror du behöver hjälp med som är det mest angelägna, vilket brukar bli tydligt när man gör en analys på det här sättet. Det kan hända att vi påbörjar även A tillsammans men det kan också vara så att jag återkommer med förslag om hur arbetet kan tas vidare, efter att jag summerat och analyserat de övriga delarna något djupare.

—–

Har du någon affärs- eller kommunikationsutmaning eller en förändring du vill genomföra där du tror att kommunikation kan vara nyckeln? Hör gärna av dig för ett förutsättningslöst möte där vi kan se hur jag skulle kunna hjälpa er.

Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen