Gör du rätt saker? Ta reda på det med mätning och uppföljning!

Det är inte ovanligt att vi gör en massa kommunikation som vi hoppas ska ta oss mot våra mål. Vad som är lite mer ovanligt är att vi följer upp kommunikationen, för att se om den faktiskt leder oss närmare våra mål. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att följa upp vårt kommunikationsarbete och våra kommunikationsaktiviteter. Men hur gör du? Det sägs ofta att det är svårt att mäta just kommunikation men det går. Tänker du till innan och funderar på hur du kan mäta din aktivitet och dina mål är halva jobbet redan gjort.

Syfte & mål

Innan du sätter igång att skapa din kommunikation drar du en stor fördel av att ha funderat på syftet och målet med din kommunikation. Det vet jag att en del tycker är klurigt för vad är egentligen skillnaden på syfte och mål?

Låt mig bjuda på ett tankeknep.

Syfte = varför
Syftet beskriver varför vi gör någonting.

Exempel: Vi finns på LinkedIn för att dela med oss av vår kunskap och kompetens.

Mål = resultat
Målet handlar om det resultat vi vill nå. Det svarar på vad vi vill ska hända som ett resultat av det vi gör.

Exempel: Målet med vår närvaro på LinkedIn är att öka varumärkeskännedomen och på sikt få fler uppdragsförfrågningar via plattformen.

Se min video på Instragram där jag beskriver syfte och mål

Skriv ner varför du vill genomföra din kommunikationsaktivitet och vad du vill uppnå med den. Då blir det enklare att bestämma hur du ska mäta om du uppnår målet, vilka mätetal som är relevanta. I den digitala världen finns det otroligt mycket data att följa upp på, det gäller att hitta den statistik som blir relevant för just ditt syfte och mål och för det större målet ni har med det ni gör.

Olika typer av mål

Det finns flera olika typer av mål, en del mer specifika än andra. Inom kommunikation brukar man sätta mål utifrån vad man vill att målgruppen ska göra, veta, kunna, tycka eller känna. Målen kan vara både kvalitativa och kvantitativa.

Exempel på kommunikationsmål

  • Målet är att öka vår varumärkeskännedom (målgruppen ska veta att ni finns).
  • Målet är att fler människor ska använda vår Facebooksida för att kontakta kundtjänst (målgruppen ska göra något).
  • Målet är att skapa debatt i fråga X (målgruppen ska tycka, känna och göra något).

Mätetal kopplat till ditt kommunikationsmål

När du satt ditt kommunikationsmål ska du som sagt fundera på hur du kan mäta om ni når målet. För att illustrera detta använder jag målen ovan och ger förslag på hur de skulle kunna mätas.

Målet är att öka vår varumärkeskännedom
Att mäta varumärkeskännedom kan vara klurigt, historiskt sett har man ofta mätt detta genom olika typer av undersökningar. Självklart är sättet du mäter detta på beroende av vad du vill veta, men en möjlighet är att mäta hur många ni når via era digitala kanaler. Ju fler ni når desto större möjlighet har ni att öka er varumärkeskännedom.

Exempelvis

  • Räckvidd i sociala medier
  • Besökare på webbplatsen
  • Öppningsfrekvens nyhetsbrev
  • Ökad efterfrågan på våra produkter/tjänster

Målet är att fler människor ska använda vår Facebooksida för att kontakta kundtjänst
Det här är ett långsiktigt mål som kan brytas ner i delmål, men över tid skulle det kunna vara intressant att kolla på följande;

  • inkomna frågor via Facebooksidan ökar
  • samtalen till kundtjänst via telefonen minskar (om det är relevant för er att dessa minskar).

Målet är att skapa debatt i fråga X
Det här är ett mål som jag skulle säga mår bra av att vara tidsbegränsat, över vilken tid är det vi vill skapa denna debatt? Det ni mäter kan vara

  • engagemangsgrad i era aktiviteter, så som kommentarer, delningar och reaktioner.

Oavsett vad du väljer att mäta är det intressanta att följa dina mätetal över tid. Fastna inte i enskilda aktiviteter, även om du såklart ska ha koll på vad som verkar fungera och inte, utan ha fokus på att det sker en positiv utveckling över tid.

Lästips: Målstyrningsmetoden OKR, vad är det och hur kan du arbeta med den?

Som du säkert märker underlättar det en hel del att ha funderat igenom syfte och mål redan innan du drar igång för att veta vilka mätetal som kan vara relevanta, eftersom de behöver kopplas till just syftet och målet för att kunna vara det.

Bestäm när ni ska följa upp

Förutom att sätta mål och välja ut mätetal tycker jag också att ni ska bestämma när ni ska följa upp. Är det en gång i månaden, en gång i kvartalet eller ett specifikt datum? Min erfarenhet är att det sällan ger särskilt mycket att mäta för ofta, då riskerar ni att snöa in på enskilda aktiviteter och grubbla alldeles för mycket över varför just dem gick som de gick. Mät regelbundet och lyft blicken i ert uppföljningsarbete; hur går det för oss över tid? Vad kan ha påverkat vårt utfall? Vad ska vi göra mer eller mindre av? Ska vi sluta göra något?

Är du pepp på att börja mäta er kommunikation?
Jag hjälper dig gärna igång – låt oss höras! 🙂

Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen