Strategi för kommunikation i digitala kanaler | Business Region Skaraborg

En strategi för kommunikation i digitala kanaler hjälper dig att nå resultat med er närvaro i digitala kanaler så som er webbplats, nyhetsbrev och sociala medier. Strategin sätter ramarna för varför ni finns i utvalda kanaler, vad ni vill uppnå, vad ni ska prata om och vilka ni ska prata med.

Lästips: Strategi för kommunikation i digitala kanaler

Så vad ger strategin för resultat?

En av kunderna jag har hjälpt med en strategi, Business Region Skaraborg, hade ett år efter att strategin sjösatts nått goda resultat. De kanaler som vi fokuserade på var företagssida på LinkedIn och nyhetsbrev. 

Resultaten måste såklart kopplas till det syfte och mål som sätts i strategin. Det vi framför allt mätte och analyserade i det här fallet var:

  • engagemangsgrad
  • följare över tid
  • demografi över följarna
  • öppningsfrekvens på nyhetsbreven
  • relevanta prenumeranter på nyhetsbrevet

Den genomsnittliga engagemangsgraden på LinkedIn-inläggen över året var 8 %. På enskilda inlägg har de nått upp mot 30-35 % i engagemang och det går tydligt se att det är kopplat till vissa inläggsformat.

Följarna har ökade sakta men säkert och på årsbasis var ökningen 19 %. Följarskaran var relevant och bestod till mycket stor del av den önskade målgruppen sett till såväl bransch som befattningar och yrkesnivå.

Öppningsfrekvensen på nyhetsbreven snittade på 23,5 % och även där var det relevanta prenumeranter som tillkommit under året.

Resultatet var helt organiskt. Det vill säga att vi inte arbetade med någon betald marknadsföring under tiden.

Framgångsfaktorer

Genom att Business Region Skaraborg konsekvent arbetat med innehåll som tydligt gått i linje med strategin och enligt en fastlagd frekvens kom resultaten. Innehållet utvärderades noga för att möta så väl syftet som de innehållskategorier vi fastställt och för att vara relevant för målgruppen.

  • Uthållighet över tid
  • Avsatt tid för att skapa innehållet
  • Mätning och analys av utfallet

Vill du veta mer? Slå en pling eller dra iväg ett meddelande så berättar jag!

Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen