Trycksak | Funka Mera Norden AB

För Funka Mera Norden AB fick jag det roliga uppdraget att formge deras första säljbroschyr. Det resulterade i en 16-sidig färgglad broschyr med såväl produktinnehåll som redaktionella texter. I uppdraget samarbetade jag med e-handelsansvarig, projektledare och fotograf. Tillsammans fick vi ihop en broschyr som har levererat goda resultat!

Broschyren skickades ut, via en av Funka Meras samarbetspartners, till lärare i för-, låg- och mellanstadieskolor. När beställningarna summerades efter utskicket låg försäljningen på 174 000 kronor över budget.

Efter detta har vi, samma gäng, fått förtroendet att göra en version 2.0 av broschyren där vi lagt till ytterligare fyra sidor.

”Hanna satte sig direkt in i vårt företag och förstod vilket grafiskt uttryck som passade oss. Hon kom snabbt med förslag på design som kändes rätt för oss och målgruppen.”

Metha Hallgren, E-handel & marknadsföring, Funka Mera Norden AB