Vad är strategisk kommunikation?

Dekorationsbild med människor i ett möte.

Ibland när jag berättar för människor jag träffar att jag arbetar med strategisk kommunikation får jag frågan vad det egentligen är. Vilket såklart är en befogad fråga eftersom det är långt ifrån självklart för den som inte är insatt. Här ger jag min syn på saken.

>> Lyssnar du hellre än läser? Jag har spelat in inlägget som en video.

Planerad, långsiktig och hållbar kommunikation

När jag ska beskriva vad jag menar är strategisk kommunikation pratar jag om planerad, långsiktig och hållbar kommunikation. Kommunikation som hjälper företag och organisationer att nå sina övergripande affärs- och verksamhetsmål. Kommunikation som bygger och stärker varumärket och värderingarna. Det kan handla om hur ni arbetar med den interna kommunikationen, hur ni ska kommunicera på marknaden, vilka målgrupper ni pratar med, hur ni arbetar med press och media, vilka kanaler ni använder, vilka budskap som kan nå ut och in och hur ni lyssnar. Det är tätt sammankopplat med att bygga hela företagets varumärke internt såväl som på marknaden. Strategin sätter ramarna och riktningen som sedan omvandlas i praktiskt arbete.

Förhållandet mellan strategisk kommunikation, vision och mission.
Bilden är inspirerad av flera olika modeller och synsätt samt namnkunniga inom strategisk kommunikation.

Strategisk kommunikation – syns inte men märks

Strategisk kommunikation är kommunikation som inte syns men som märks – i resultatet av det ni sedan gör. För det är viktigt att göra! Ingenting händer förrän ni verkställer strategin.

Att tänka strategiskt i sin kommunikation handlar om att göra medvetna val av målgrupper, kanaler och budskap. Allt med utgångspunkt i visioner och långsiktiga mål. Det handlar också om att lyssna. Lyssna på vad medarbetare, kunder, samarbetspartners och intressenter säger och vad som händer såväl inom som utom er organisation som på olika sätt påverkar er. Det kan ni exempelvis göra genom omvärldsbevakning, undersökningar, mätningar, nätverk, analyser med mera.

Alla tjänar på att arbeta med strategisk kommunikation

Till sist vill jag säga att strategisk kommunikation inte enbart är något för stora företag att arbeta med. Alla företag och organisationer, oavsett storlek, tjänar på att arbeta strategiskt med sin kommunikation – för att skapa bättre förutsättningar att nå sina mål.

Hur är det i din organisation? Planerar ni er kommunikation? Dela gärna med dig!

Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen