Som komplement till ditt strategiska kommunikationsarbete behöver du säkerställa att din visuella kommunikation bidrar till det du vill åstadkomma. Visuell kommunikation skapar intryck och förväntningar. Den bygger upp känslor hos dina målgrupper och i högre grad än...