Vilka färger passar ditt varumärke?

Färger är en viktig del av ditt varumärkes visuella uttryck. Dina färger ska, precis som din övriga profilering, bidra till rätt känslor och associationer för ditt varumärke. Färgpsykologi – ett eget språk En bra början är att läsa på om färgers psykologi. Exempelvis signalerar blått säkerhet, harmoni och renlighet medan grön ofta förknippas med hälsa, […]

Visuell kommunikation skapar intryck och förväntningar

Som komplement till ditt strategiska kommunikationsarbete behöver du säkerställa att din visuella kommunikation bidrar till det du vill åstadkomma. Visuell kommunikation skapar intryck och förväntningar och bygger upp känslor hos dina målgrupper. Och i högre grad än du kanske tror påverkar den målgruppernas vilja att köpa av eller anlita just dig. Låt mig beskriva detta […]