Så kan du börja arbeta med strategisk kommunikation

Har du funderat på vad strategisk kommunikation är? Eller vill du kanske arbeta mer strategiskt med kommunikationen där du jobbar men vet inte vart du ska börja? Då har du kommit rätt. I det här inlägget går jag igenom vad strategisk kommunikation är, och består av, och hur man kan börja bygga upp den strategiska kommunikationen i ett företag eller organisation. Jag ger också förslag på en målstyrningsmetod du kan använda för att prioritera, sätta mål och mäta. Häng med!

Vad är strategisk kommunikation?

När jag pratar om strategisk kommunikation menar jag detsamma som planerad, långsiktig och hållbar kommunikation. Kommunikation som hjälper företag och organisationer att nå sina övergripande mål. Kommunikation som bygger och stärker varumärket och värderingarna. Det kan handla om hur ni arbetar med den interna kommunikationen, hur ni ska kommunicera på marknaden, vilka målgrupper ni pratar med, hur ni arbetar med press och media, vilka kanaler ni använder, vilka budskap som kan nå ut och in och hur ni lyssnar. Det är tätt sammankopplat med att bygga hela företagets varumärke internt såväl som på marknaden. Strategin sätter ramarna och riktningen som sedan omvandlas i praktiskt arbete.

Det viktiga är att kommunikationen bidrar till de övergripande målen och visionen. Kommunikation har inget egenvärde; vi använder kommunikation som ett verktyg för att nå målen, ta oss an utmaningar och lösa problem. Alla problem kan inte lösas med kommunikation, men kommunikation är ofta en del av lösningen.

Nedan ser du en modell som jag tagit fram för strategisk kommunikation. Den är influerad av flera andra modeller och synsätt inom kommunikation. Med modellen försöker jag förklara hur jag ser på den strategiska kommunikationen och hur de olika delarna hänger ihop.

Förhållandet mellan strategisk kommunikation, vision och mission.
Bilden är inspirerad av flera olika modeller och synsätt samt namnkunniga inom strategisk kommunikation.

Bestäm vilken roll kommunikation ska ha i er organisation

För att sätta rimliga förväntningar och skapa rätt förutsättningar för kommunikationen i er organisation behöver ni bestämma er för vilken roll kommunikationen ska ha i er organisation. Som jag skrev tidigare är det viktigt att kommunikationen bidrar till de övergripande målen och visionen och det används, som ett av flera, verktyg för att verkställa ert uppdrag.

  • Var och hur kan kommunikation skapa mest värde hos er?
  • Hur kan era affärs- eller organisationsmål brytas ner på ett kommunikativt plan?
  • Hur formulerar ni uppdraget till kommunikationsavdelningen?

Vad är organisationskommunikation?

Organisationskommunikation innefattar dels den interna kommunikationen men också ert arbetsgivarvarumärke. Här ryms all den kommunikation som behövs inom er organisation, för att alla ni som arbetar ska kunna utföra ert arbete men också vision, kultur och värderingar som hela tiden behöver kommuniceras på olika sätt. Det rymmer också den kommunikation som ni har med alla era kunder, leverantörer och potentiella medarbetare.

Delar du exempelvis kan arbeta med i organisationskommunikationen

  • Kommunikativt ledar- & medarbetarskap
  • Kommunikationssystem
  • Års- & budskapshjul för kommunikation

Vad är Public Relations?

Public Relations, som kan översättas med omvärldsrelationer, handlar om den kommunikation som ni på olika sätt har med press och media, beslutsfattare, investerare och andra intressenter. Här ingår exempelvis ert pressarbete, er hållbarhetskommunikation och eventuellt påverkansarbete.

  • Vad behöver ni fokusera på i ert PR-arbete framöver för att kunna nå era mål? Finns det några särskilda områden som är extra viktiga?

Vad är marknadskommunikation?

Man kan säga att marknadskommunikationen är den del av er kommunikation som många kallar för marknadsföring. Det handlar om att genom smart och tydlig kommunikation bygga förväntan och påverka andra, såväl befintliga som potentiella kunder, att vilja vara en del av ert varumärke – exempelvis genom att ta del av era produkter eller tjänster.

  • Hur kan marknadskommunikationen hjälpa er att nå den position ni vill ha på marknaden?
  • Vilka marknader är era fokusmarknader?
  • Hur ser ni på traditionell (analog) marknadsföring kontra digitala medier?

Målgrupper, kanaler och budskap

För all er kommunikation, såväl organisationskommunikation som PR och marknadskommunikation, behöver ni arbeta med målgrupper, kanaler, budskap och att lyssna när ni planerar och genomför er kommunikation. De olika delarna av kommunikationen har olika målgrupper, kanaler och så vidare.

Målgrupper

För att lyckas med kommunikationen behöver du ha koll på dina målgrupper. Kommunikation betyder att göra gemensamt och för att du ska kunna göra din sak gemensam med andra behöver du ha koll på vilka de är, vad de gillar, vad de triggas av, vilka problem de behöver hjälp med att lösa och så vidare. Ett vanligt sätt för att lära känna sina målgrupper bättre är att ta fram en eller flera persona. En persona, eller buyer persona som det också kallas, är en beskrivning av en typisk person i din målgrupp. Välj ut de målgrupper som är strategiskt viktiga för er att kommunicera med. Det är bättre att kommunicera tydligt till utvalda målgrupper än att försöka vara bred och ”nå alla”.

Kanaler

Vilka kanaler finns dina målgrupper i? Det behöver du ta reda på. Använd inte de kanaler du vill använda, använd de kanaler som dina målgrupper använder. Det betyder inte att du måste finnas i alla kanaler som finns eller är möjliga, snarare att du ska välja dina kanaler med omsorg. Med fördel tar du fram en kanalstrategi.

Budskap

För att nå ut och in med det du vill kommunicera behöver du också ha ett tydligt budskap du vill föra fram. På strategisk nivå kan ni ta fram ett antal huvudbudskap som ni använder som utgångspunkter för att formulera mer specifika budskap – för att hålla en röd tråd och kommunicera det som ni bestämt är strategiskt viktigt. Här kan en budskapsplattform vara till god hjälp.

Att ha koll på när- och omvärlden – ha örat mot marken

En viktig del i att kommunicera, som jag upplever ibland glöms bort, är att lyssna. Lyssna på vad medarbetare, kunder, samarbetspartners och intressenter säger och vad som händer såväl inom som utom er organisation som på olika sätt påverkar er. Det kan ni exempelvis göra genom möten, omvärldsbevakning, undersökningar, mätningar, nätverk, analyser med mera.

Hur börjar man då?

Känner du dig sugen på att börja arbeta med strategisk kommunikation och funderar på var du ska börja? Jag skulle rekommendera dig att välja ut ett område att börja med snarare än att göra allt på en gång. Vad ser du skulle göra mest nytta för er att satsa mer på just nu? Prioritera mot de övergripande målen organisationen har. Kanske är det att få till ett bättre kommunikationssystem internt, att utveckla er hållbarhetskommunikation eller att ta ett nytt grepp om er marknadskommunikation?

Och kom ihåg! Alla starka varumärken byggs inifrån. Så om ni inte redan gjort det, börja där.

Tips >> Ta gärna hjälp av NÖHRA-modellen för att spinna loss och komma igång.

Använd OKR för att prioritera, målsätta och mäta

Om du tycker att det är svårt att prioritera, målsätta och mäta kommunikationsarbetet kan målstyrningsmodellen OKR vara till hjälp. Med OKR bryter man ner de övergripande strategiska affärsmålen i strategiska och taktiska mål på verksamhets- och avdelningsnivå. På så sätt blir det tydligare vad du faktiskt ska satsa dina resurser på och att det har en direkt koppling till affärs- eller organisationsmålen och måluppfyllelsen.

>> Vill du ha hjälp att starta upp arbetet med strategisk kommunikation i din organisation? Välkommen att höra av dig!

Lästips – om du vill fördjupa dig

Om du vill fördjupa dig i strategisk kommunikation kan jag rekommendera de här böckerna

Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen