4 steg av varumärkesutveckling

Att bygga ett varumärke tar tid och sker i flera olika steg. För varje steg finns det olika lösningar som kan hjälpa dig att få goda effekter och stärka ditt varumärke. Ditt varumärke behöver utvecklas i samklang med ditt företag och beroende på var ni befinner er finns det såklart olika saker att bygga på och vidareutveckla. Som jag ser det finns det fyra tydliga och större steg av varumärkesutveckling som du kan ta för att ta ditt företag till nya nivåer.

1. Bygg ditt varumärke från grunden

Steg 1 handlar om att bygga ditt varumärke från grunden. För att lyckas behöver du ha en tydlig plan för ditt varumärke. Om du är i detta steg är min rekommendation att du tar experthjälp för att etablera en stark grund som kommer att hjälpa dig att ta din plats på marknaden och attrahera de kunder som du vill och kan hjälpa.

Du har många idéer och mycket passion för det du gör men vet inte var eller hur du ska börja för att ta fram en strategi för ditt varumärke. Du vet att du har något att erbjuda marknaden som är efterfrågat men du har inte tillräckligt med kunskap för att själv gå vidare med ditt varumärke. Du spenderar timmar på att konsumera gratis innehåll men får ändå inte till det. Du behöver hjälp att hitta kärnan och behålla fokus.

I det här steget är det viktigt att definiera vad ditt varumärke står för och vad som gör det unikt. Hur det ska upplevas och hur det ska låta. Utan en stark grund kommer det vara svårt att bygga vidare på ditt varumärke och få det att växa (växa kan betyda olika saker för olika företag).

När du väl har en tydlig strategi för ditt varumärke kommer du att känna dig mer självsäker och redo att ta nästa steg. Du kommer att kunna berätta för andra om ditt företag med självförtroende vilket hjälper dig att bygga ett varumärke som är både lönsamt och känns rätt i hjärtat.

Är du soloprenör eller egenföretagare? Spana in min tjänst Branda din Business. Leder du eller jobbar du på ett företag med anställda och/eller som har ambitioner att växa? Då rekommenderar jag att ta fram en varumärkesplattform.

2. Förstärk varumärket med en visuell identitet

När du har en stark grund för ditt varumärke och ska bygga varumärkeskännedom är steg 2 att förstärka ditt varumärke med en visuell identitet. Det handlar om att klä ditt varumärke i en passande kostym. Med hjälp av den bygger du igenkänning för ditt varumärke genom att människor lär sig att känna igen ditt uttryck. När det ser ut på ett visst sätt vet de att det är du som pratar och det blir en garant för de budskap, det innehåll, som du vill förmedla.

En visuell identitet består av riktlinjer för hur logotypen får användas och vilka färger, typsnitt, bilder och grafiska element som ska användas i den grafiska formgivningen. Den kan också innehålla riktlinjer för kläder, fordon och lokaler. Det du vill göra i den visuella identiteten är att översätta det du står för och hur du vill upplevas i ett visuellt uttryck.

Kanske har du länge försökt att själv hitta ditt grafiska uttryck och skapa en röd tråd men känner att du spretar? Det är inte konstigt; för det första är du känslomässigt investerad i ditt eget varumärke och har svårt att känna ”good enough”, du kan också ha för lite kunskap i hur man faktiskt bygger en stark visuell identitet. Det gör sig inte av sig själv och det gör sig oftast inte av att återanvända andras mallar (exempelvis att använda färdiga mallar i Canva som x antal andra också använder).

I små och medelstora företag är det inte ovanligt att en ekonomiassistent eller en kundtjänstmedarbetare får ansvaret för att ta fram det grafiska med lite eller ingen kunskap om hur det görs på ett sätt som hjälper snarare än stjälper.

Med en visuell identitet, som också består av guider för hur olika typer av produktioner ska se ut, kommer ert arbete med det visuella bli lättare och ge mer effekt. Självklart ska den visuella identiteten appliceras på alla de kontaktytor som varumärket har med din kund, dina leverantörer, samarbetspartner och inte minst dina eventuella medarbetare.

3. Gör en kundresa, kanalstrategi och skapa smarta system

Du vet vart du vill ta ditt varumärke och du har en visuell identitet men du känner att det finns för många saker att göra och inte tillräckligt med tid och skulle uppskatta att ha lösningar som faktiskt fungerar, för att bygga ditt varumärke starkare. Det är nu du behöver fundera över din kundresa, välja vilka kanaler du ska arbeta med och skapa smarta system för de här kanalerna.

Du behöver en varumärkessäkrad webbplats som sätter rätt ton för ditt varumärke, talar till din kund och som hjälper dig att driva in leads. Därtill behöver du komplettera med exempelvis sociala medier och nyhetsbrev. Kanske ska du också annonsera och göra samarbeten med andra varumärken. Vilka vägar du väljer beror på hur du ritar upp din kundresa. Du behöver också interna kommunikationssystem, om du har medarbetare eller underleverantörer.

Smarta system innebär exempelvis att du har en innehållsplan för dina sociala medier, en kompletterande plan för när du ska annonsera och säljtrattar att leda dina leads genom.

Alla varumärkets kontaktytor behöver vara synkroniserade och ”on brand”.

4. Investera i varumärkeshöjande aktiviteter

På den här nivån av att bygga ditt varumärke har du etablerat en stark och stabil grund, din visuella identitet och fungerande system för din kommunikation och marknadsföring. Nu kan du investera i aktiviteter som är mer av ”nice to have” än ”need to have”. Aktiviteter som kommer att förhöja upplevelsen av ditt varumärke ytterligare. Ofta handlar det om aktiviteter har stor påverkan på och för andra.

Det kan exempelvis vara att stötta välgörenhetsorganisationer, att starta ett trainee-program, investera i start ups eller att delta i olika nätverk där du kan bjuda på din kunskap samtidigt som det hjälper dig att ta plats som tankeledare inom ditt område. Helt enkelt aktiviteter som har en stark koppling till ditt högre syfte, ditt varför.

Förbättra och förfina

När du har nått det sista steget handlar det om att förbättra och förfina ditt varumärke över tid. Någon gång på resan kan det hända att du får anledning att gå tillbaka till något av stegen och justera, för att varumärket ska fortsätta vara relevant och intressant och passa ditt företag.

Det kan handla om att du vill ta fram ett nytt erbjudande, ompositionera dig, göra om den visuella identiteten eller förändra dina system för kommunikation och marknadsföring.

Låt mig hjälpa dig

Oavsett vilket steg du befinner dig i kan jag hjälpa dig. Vi kan ta fram din varumärkesstrategi, bygga din visuella identitet eller ta fram ditt smarta system. Eller så funderar vi tillsammans på vilka varumärkeshöjande aktiviteter som kan vara rätt för er. Jag kan komma in som konsult i ett avskilt projekt, stötta din organisation med det strategiska tänket över en längre tid eller så kan jag vara din coach och rådgivare inom marknadsföring och kommunikation.

Behöver du snarare ett bollplank för att på kortare sikt lösa ut en fråga om vad som är ert nästa steg eller hur ni ska agera i en specifik varumärkesfråga? Då har jag tillsammans med Blom Communication en tjänst som heter Kommunikationsrådet Blom & Karamell. Ta hjälp av oss under 1-4 timmar för att komma vidare, utan krav på att ingå något ytterligare samarbete.

Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen