Processen att ta fram en varumärkesplattform i 3 steg

Tre delar i en varumärkesplattform är profil, löfte och positionering.

Att ta fram en varumärkesplattform är, och ska vara, roligt. Då blir slutresultatet som bäst. Därmed inte sagt att det under resans gång inte kan vara klurigt och svårt – för det kommer det att vara. Men hur gör man? Var börjar man? I det här inlägget ger jag dig ett förslag på en tänkbar […]

Vilka färger passar ditt varumärke?

Färger är en viktig del av ditt varumärkes visuella uttryck. Dina färger ska, precis som din övriga profilering, bidra till rätt känslor och associationer för ditt varumärke. Färgpsykologi – ett eget språk En bra början är att läsa på om färgers psykologi. Exempelvis signalerar blått säkerhet, harmoni och renlighet medan grön ofta förknippas med hälsa, […]

Ge ditt varumärke personlighet med tonalitet

Alla har vi vårt sätt att prata på. Ord vi använder och ord vi aldrig skulle använda. Uttryck vi gillar och uttryck vi dissar. Olika vokabulär beroende på våra bakgrunder, vilka vi umgås med, vad vi har för tillhörigheter, vad vi jobbar med och så vidare. En del älskar emojis, kanske på gränsen till överanvänder […]