Starka varumärken byggs inifrån

I dagens snabbrörliga och stressade samhälle är varumärken mer betydelsefulla än någonsin. Ett starkt varumärke är som en ledstjärna som guidar ditt företag genom olika utmaningar och ger det en unik plats i människors hjärtan och sinnen. Men hur bygger du egentligen ett sådant varumärke? Mitt svar: Starka varumärken byggs inifrån. Profilen som grundsten Grunden […]

Varumärkespositionering – särskilj ditt varumärke från andra

Oavsett om du arbetar aktivt med att bygga ditt varumärke eller inte kommer andra att tycka och tänka något om det – så ditt varumärke existerar ändå. Därför tycker jag att du har allt att vinna på att medvetet och eftertänksamt arbeta med ditt varumärke. Att jobba aktivt med ditt varumärke handlar om att berätta […]

4 steg av varumärkesutveckling

Att bygga ett varumärke tar tid och sker i flera olika steg. För varje steg finns det olika lösningar som kan hjälpa dig att få goda effekter och stärka ditt varumärke. Ditt varumärke behöver utvecklas i samklang med ditt företag och beroende på var ni befinner er finns det såklart olika saker att bygga på […]

Processen att ta fram en varumärkesplattform i 3 steg

Tre delar i en varumärkesplattform är profil, löfte och positionering.

Att ta fram en varumärkesplattform är, och ska vara, roligt. Då blir slutresultatet som bäst. Därmed inte sagt att det under resans gång inte kan vara klurigt och svårt – för det kommer det att vara. Men hur gör man? Var börjar man? I det här inlägget ger jag dig ett förslag på en tänkbar […]

Vilka färger passar ditt varumärke?

Färger är en viktig del av ditt varumärkes visuella uttryck. Dina färger ska, precis som din övriga profilering, bidra till rätt känslor och associationer för ditt varumärke. Färgpsykologi – ett eget språk En bra början är att läsa på om färgers psykologi. Exempelvis signalerar blått säkerhet, harmoni och renlighet medan grön ofta förknippas med hälsa, […]

Ge ditt varumärke personlighet med tonalitet

Alla har vi vårt sätt att prata på. Ord vi använder och ord vi aldrig skulle använda. Uttryck vi gillar och uttryck vi dissar. Olika vokabulär beroende på våra bakgrunder, vilka vi umgås med, vad vi har för tillhörigheter, vad vi jobbar med och så vidare. En del älskar emojis, kanske på gränsen till överanvänder […]