Vad gör jag som kommunikationsstrateg?

Kommunikatör, kommunikationsstrateg, webbredaktör, producent, marknadskommunikatör, internkommunikatör, digital kommunikatör, kreatör, redaktör, informatör – ja listan på titlar inom kommunikatörsyrket kan göras lång. Men vad gör egentligen en kommunikatör? Det som titlarna visar är att yrket är otroligt brett. Många som arbetar med kommunikation är generalister och har en bred, men kanske inte alltid lika djup, kunskapsbas. Ju mer vårt samhälle och vår teknik utvecklas desto fler specialister kommer vi att behöva, även om jag tror att generalisterna också alltid kommer att ha en given plats. Här ger jag dig en liten inblick i min roll som kommunikationsstrateg.

Min roll som kommunikationsstrateg

Jag brukar kalla mig för kommunikationsstrateg och har i den rollen fokus på långsiktighet och kommunikation på ett övergripande plan. Ordet kommunikation, som kommer av latinets communicare, betyder att göra gemensamt och det är något jag gärna utgår ifrån i min roll och i mitt arbete.

I min roll ingår exempelvis att vara

  • expert
  • processutvecklare
  • medlare
  • coach
  • rådgivare

men också:

  • ifrågasättande
  • nyfiken
  • långsiktig
  • inlyssnande
  • att skapa delaktighet och förståelse.

Som strateg är jag gärna delaktig redan från början i det utvecklande och långsiktiga arbetet med att driva ett företag eller en verksamhet framåt. Att tänka strategiskt i sin kommunikation handlar om att göra medvetna val av målgrupper, kanaler och budskap för att skapa bättre förutsättningar att nå sina affärs- och verksamhetsmål. Allt med utgångspunkt i vision, mission, värderingar och varumärkesplattform.

Det kan handla om att identifiera, utveckla och följa upp affärs- och verksamhetsprocesser tillsammans med andra funktioner för att se till att de kommunikativa aspekterna inte glöms bort eller kommer in allt för sent.

Det kan handla om att i dialog med andra funktioner komma fram till rätt budskap att kommunicera, kanaler att kommunicera i eller att lägga upp en plan för hur man ska kommunicera en förändring.

Lästips: Vad är strategisk kommunikation?

Jag hjälper också enskilda personer i deras kommunikativa utveckling. Då kan det handla om att vara bollplank till chefer, coacha i kommunikativt ledarskap eller utbilda medarbetarna i kommunikation. För att de på ett bättre sätt ska nå fram till dem som de kommunicerar med genom tydlighet och meningsskapande.

Jag ser det som min roll att våga ifrågasätta och utmana. Vända och vrida på tankar och idéer för att verkligen försöka hitta kärnan i det som ligger på bordet. Jag är partnern som öppnar ögon och ställer kluriga frågor – för att utveckla och utvecklas. Alltid med målet att du ska bli förstådd, nå ut OCH in.

Mina andra roller

Att vara strateg är en av mina roller. Jag kallar mig också varumärkesutvecklare. Den rollen går väldigt väl i hand med rollen som kommunikationsstrateg men innefattar också en större del av att tänka konceptuellt kring ett företag eller en organisation.

Till sist är jag också grafisk formgivare. I uppdrag som grafisk formgivare hjälper jag mina kunder att även visuellt kommunicera det som man som företag eller organisation vill stå för. Det handlar om logotyper, färger, typsnitt, grafiska element och bilder. Hur ska förpackningen se ut för att kommunicera det ni vill, vilka färger attraherar bäst den målgrupp ni vill nå? Hur sätter vi ihop layouten för att mottagaren lätt ska uppfatta budskapet och ta till sig det viktigaste? Det handlar ganska lite om tycke och smak och ganska mycket om psykologi och känslor.

Men, mer om det i ett annat inlägg! Nu vet du lite mer om vad jag gör och vad en kommunikatör gör. Fråga gärna om du undrar något 🙂 Antingen här i kommentarerna eller via ett meddelande.

Hej och välkommen till Karamells värld av kommunikation!

I den här bloggen delar jag med mig om tips och tankar kring kommunikation, varumärke, grafisk formgivning och företagande.

Jag som driver Karamell kommunikation heter Hanna Wallgren och är kommunikationsstrateg och grafisk formgivare.

Förutom bloggen har jag också ett e-brev du kan prenumerera på, där du får ta del av kunskap, inspiration och spaningar om kommunikation i olika former.

Fler inlägg från bloggen