Boosta din kommunikationsplanering med kreativitet

Är ordet kommunikationsplan något som får dig att sucka? Kanske tänker du på oinspirerande tabeller och en allmän känsla av fyrkantighet. Kasta in en dos kreativitet i mixen och gör kommunikationsplaneringen till något roligt!  Börja inte med en tabell Att sätta mig vid en dator och börja fylla i en tabell när jag ska planera […]

Skapa en kanalstrategi – för att effektivisera internkommunikationen

På en av mina tidigare arbetsplatser hade vi en utmaning när det gällde den interna kommunikationen; vi hade inte ordning på kanalerna. Syftet med kanalerna var otydligt, informationen var utspridd och få visste vart de skulle vända sig för att hitta det de behövde. Det var också oklart var, när och hur vi strukturerat pratade […]

Så kan du utvärdera din internkommunikation

Är din organisation duktig på internkommunikation? Vet ni eller tror ni? Känner du att ni gör kommunikationsinsatser bara för att, utan att veta om de skapar verklig effekt? Att vara medveten om skillnaden mellan uppfattning och verklighet är avgörande när det gäller att skapa en kommunikationsstrategi som fungerar. Ofta tror organisationer att de har full […]

Varumärkespositionering – särskilj ditt varumärke från andra

Oavsett om du arbetar aktivt med att bygga ditt varumärke eller inte kommer andra att tycka och tänka något om det – så ditt varumärke existerar ändå. Därför tycker jag att du har allt att vinna på att medvetet och eftertänksamt arbeta med ditt varumärke. Att jobba aktivt med ditt varumärke handlar om att berätta […]

Processen att ta fram en varumärkesplattform i 3 steg

Tre delar i en varumärkesplattform är profil, löfte och positionering.

Att ta fram en varumärkesplattform är, och ska vara, roligt. Då blir slutresultatet som bäst. Därmed inte sagt att det under resans gång inte kan vara klurigt och svårt – för det kommer det att vara. Men hur gör man? Var börjar man? I det här inlägget ger jag dig ett förslag på en tänkbar […]

Gör du rätt saker? Ta reda på det med mätning och uppföljning!

Det är inte ovanligt att vi gör en massa kommunikation som vi hoppas ska ta oss mot våra mål. Vad som är lite mer ovanligt är att vi följer upp kommunikationen, för att se om den faktiskt leder oss närmare våra mål. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att följa upp vårt kommunikationsarbete och […]

Så kan du börja arbeta med strategisk kommunikation

Har du funderat på vad strategisk kommunikation är? Eller vill du kanske arbeta mer strategiskt med kommunikationen där du jobbar men vet inte vart du ska börja? Då har du kommit rätt. I det här inlägget går jag igenom vad strategisk kommunikation är, och består av, och hur man kan börja bygga upp den strategiska […]

Att göra en NÖHRA

En modell jag ofta använder i såväl mina kunduppdrag som för egna behov är NÖHRA-modellen. Det är ursprungligen en modell som används inom coaching men jag tycker att den funkar mycket bra för all typ av förändrings- och utvecklingsarbete. Framför allt för att göra en analys men också för att få fram en handlingsplan. Du […]